Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

İstatislik Sayfa İstatisliği
  • Online Kişi   : 1

  • Kişisel           : 387274

  • Toplam         : 3457977

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği / Hakkımızda

Derneğimiz,

2009 yılı Ağustos ayında İdareci ve Bürokratlar Derneği adıyla kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 12.02.2010 tarihinde gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurulunda hem tüzük değişikliği hem de isim değişikliğine gidilmiştir. "İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği" adıyla, yeni tüzük ve yeni yönetimiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

İnsana, temel insan hak ve hürriyetlerine, emeğe ve çevreye saygı

Demokratik, inançlara saygılı, hukuk ve adalete dayalı yönetim

Katılımcılık, dayanışma, saydamlık, hesap verebilirlik

Etik kurallara uyum DERNEĞİMİZİN İLKELERİNDENDİR.

İleri dünyanın idari standartlarına erişmiş bir Türkiye için; Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek, Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri yükseltmek, Kamusal yönetim politikalarını toplum yararına etkilemek,

Eğitim, araştırma ve yönetim hizmetini geliştirmek,

Ulusal, bölgesel ve küresel işbirliğini oluşturmak,

Mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek,

Ulusal yönetim politikalarını geliştirmek,Güçlü, etkin ve katılımcı örgütlenme,Araştırmaları desteklemek,Eğitimi iyileştirmek,Derneğimizin temel çalışma konuları arasında yer alır.